• Zaloguj Zarejestruj

  Zbieraj

  Nagrody

  Społeczność

  Jak to działa

  Interested in getting rewards for free?
  $5 for every new user with code: EARNWEB5
  Register in browser or download mobile app to redeem your bonus:
  Register Download
  Earnweb QR
  Technologia Google Translate Tłumacz

  Polityka prywatności

  § 1 Podmiot i zasady polityki prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu www.gamehag.pl i stanowi integralną część Regulaminu serwisu internetowego www.gamehag.pl.

  2. Portal www.gamehag.pl szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony powierzonych danych osobowych.

  3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Portalu jest Monetico sp. z o. o., ul. Hubska 52 lok. 14, 50-502 Wrocław, NIP: 8992938356 REGON: 52324884400000 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000994640.

  4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wszystkich aktów prawnych z nią związanych.

  § 2 Rodzaj i cel przetwarzanych danych osobowych

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika wyrażonej z chwilą rejestracji Użytkownika w Portalu.

  2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej są danymi pozwalającymi na identyfikację Użytkownika oraz bezpośrednio określające jego tożsamość, tj.:
   – imię i nazwisko,
   – wiek,
   – adres zamieszkania,
   – adres poczty elektronicznej (e­mail),
   – numer telefonu komórkowego.

  3. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika Portalu przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z korzystaniem z Portalu.

  4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia tych danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W celu zmian lub całkowitego usunięcia danych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: [email protected]. Na wniosek Użytkownika, Administrator jest zobowiązany w terminie 30 dni poinformować na piśmie o przysługujących mu prawach oraz udzielić informacji odnośnie jego danych. Prawo do złożenia powyższego wniosku przysługuje Użytkownikowi nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Wniosek należy złożyć na adres mailowy: [email protected].

  5. Użytkownik zapewnia, że wszystkie dane osobowe podane przez niego w procesie rejestracji lub w trakcie korzystania z Portalu są prawdziwe i kompletne. Podanie prawdziwych i kompletnych danych osobowych jest warunkiem prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu.

  § 3 Rezygnacja

  1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu.

  2. Usunięcie konta Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku. Administrator Portalu zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, tj. w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Portalem oraz w celu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu, tj. korzystania niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami.

  § 4 Pliki „cookies”

   Wykorzystanie plików „cookies”­ tzw. ciasteczek
  1. Ciasteczka to pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Użytkownika, przeznaczone do korzystania z serwisu, służące do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.

  2. Ciasteczka są wykorzystywane w celu dostosowania i optymalizacji Serwisu dla potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk odsłon serwisu, personalizacji przekazów marketingowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.

  3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze Ciasteczek m.in. za pomocą zmiany ustawień przeglądarki. Brak zgody na wykorzystywanie Ciasteczek może jednak spowodować niepoprawne działanie serwisu lub też wyświetlenie go w niepełnym zakresie.

  § 5 Postanowienia końcowe

  1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników za pomocą Formularza kontaktowego: https://gamehag.com/pl/chat.

  2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników Portalu z 7­dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację na portalu.

  informacja RODO