Polityka prywatności

§ 1 Podmiot i zasady polityki prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu www.gamehag.pl i stanowi integralną część Regulaminu serwisu internetowego www.gamehag.pl.

 2. Portal www.gamehag.pl szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony powierzonych danych osobowych.

 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Portalu jest Gaming sp. z o. o., ul. Strzelecka 5/8, 61-845 Poznań NIP: 7831749141 REGON: 365698526 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000643377.

 4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 2 Rodzaj i cel przetwarzanych danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika wyrażonej z chwilą rejestracji Użytkownika w Portalu.

 2. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1 powyżej to dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz bezpośrednio określające jego tożsamość, tj.:
  – imię i nazwisko,
  – wiek ­ adres zamieszkania,
  – adres poczty elektronicznej (e­mail),
  – numer telefonu komórkowego.

 3. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika Portalu przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z korzystaniem z Portalu.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Użytkownik zapewnia, że wszystkie dane osobowe podane przez niego w procesie rejestracji lub w trakcie korzystania z Portalu są prawdziwe i kompletne. Podanie prawdziwych i kompletnych danych osobowych jest warunkiem prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu.

§ 3 Rezygnacja

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu.

 2. Usunięcie konta Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku. Administrator Portalu zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, tj. w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Portalem oraz w celu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu, tj. korzystania niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami.

§ 4 Pliki „cookies”

  Wykorzystanie plików „cookies”­ tzw. ciasteczek
 1. Ciasteczka to pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Użytkownika, przeznaczone do korzystania z serwisu, służące do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.

 2. Ciasteczka są wykorzystywane w celu dostosowania i optymalizacji Serwisu dla potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk odsłon serwisu, personalizacji przekazów marketingowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.

 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze Ciasteczek m.in. za pomocą zmiany ustawień przeglądarki. Brak zgody na wykorzystywanie Ciasteczek może jednak spowodować niepoprawne działanie serwisu lub też wyświetlenie go w niepełnym zakresie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e­mail contact@gamehag.com

 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników Portalu z 7­dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację na portalu.

Chwilunia!!!
Naprawdę chcesz mnie opuścić?
Przecież na Gamehagu możesz zdobywać prawdziwe nagrody za darmo!
Nie wierzysz mi?
Zarejestruj się!