• Se connecter S'inscrire

  Reçois PA

  Soyez récompensé

  Communauté

  Comment ça marche

  the game is copy of league of leagend

  thes game is copy og leahue of legend and she is so bad game in mobile

  20 septembre 2020 16:34 4295
  0

  Many bot

  8 décembre 2020 00:03 4295
  0

  rỉ game của họ là bản sao của huyền thoại og và cô ấy là trò chơi quá tệ trên thiết bị di động

  6 janvier 2021 04:43 4295
  0

  ce jeux me plais bcp surtout les champion que tu peux choisire

  24 janvier 2021 13:45 4295
  0

  uk game hay ko tệ

  9 août 2021 07:06 4295
  0

  well I mean, of course it's hard to be original on a moba. can't expect a moba to be drastically different from another moba

  9 février 2022 22:20 4295
  0

  CHEAT MOD ML VVIP ENJOYERS
  [NEW UPDATE PATCH YIN]

  30 DAYS : 100K / 350 PHP / 10$ USD

  Video Gameplay

  https://youtu.be/IM3zk4HC61g

  ⭐FEATURE⭐
  🔰 ᴇꜱᴘ ʟɪɴᴇ
  🔰 ᴇꜱᴘ ʙᴏx
  🔰 ᴇꜱᴘ ʜᴇᴀʟᴛʜ
  🔰 ᴇꜱᴘ ɴᴀᴍᴇ ʜᴇʀᴏ
  🔰 ᴇꜱᴘ ɴᴀᴍᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ
  🔰 ᴇꜱᴘ ᴄᴏᴏʟᴅᴏᴡɴ
  🔰 ᴘᴏꜱɪᴛɪᴏɴ ʜᴇᴀʟᴛʜ [ɴᴇᴡ]
  🔰 ꜱɪᴢᴇ ᴄᴏᴏʟᴅᴏᴡɴ [ɴᴇᴡ]
  🔰 ᴘᴏꜱɪᴛɪᴏɴ ᴄᴏᴏʟᴅᴏᴡɴ [ɴᴇᴡ]
  🔰 ᴍᴀᴘʜᴀᴄᴋ ɪᴄᴏɴ [ɴᴇᴡ]
  🔰 ᴍᴀᴘʜᴀᴄᴋ ʙᴜꜰꜰ [ɴᴇᴡ]
  🔰 ᴜɴʟᴏᴄᴋ ꜱᴋɪɴ
  🔰 ᴜɴʟᴏᴄᴋ ᴇᴍʙʟᴇᴍ
  🔰 ᴅʀᴏɴᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴᴛᴀʟ [ɴᴇᴡ]
  🔰 ᴅʀᴏɴᴇ ᴠᴇʀᴛɪᴋᴀʟ [ɴᴇᴡ]
  🔰 ꜰɪx ꜰᴄ ʀᴀɴᴋ ᴇʟɪᴛᴇ [ɴᴇᴡ]

  ✅ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴋᴇʏ
  ✅ ᴀɴᴅʀᴏɪᴅ 6-12
  ✅ ᴀᴘᴋ ᴍᴏᴅ ᴏɴʟʏ
  ✅ ʀᴏᴏᴛ & ɴᴏɴʀᴏᴏᴛ
  ✅ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴀᴋᴜɴ ᴍʟ
  ✅ ꜱᴀꜰᴇ ᴍᴀɪɴ ɪᴅ
  ✅ 99% ᴀɴᴛɪ ʙᴀɴ
  ✅ 1% ʀᴇᴘᴏʀᴛ

  ❌ ɴᴏ ᴠɪᴀ ɪᴅ
  ❌ ɴᴏ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ
  ❌ ɴᴏ ɪɴᴊᴇᴄᴛᴏʀ
  ❌ ɴᴏ ꜰɪʟᴇ ᴛᴀɴᴀᴍ
  ❌ ɴᴏ ᴡᴀᴛᴇʀᴍᴀʀᴋ
  ❌ ɴᴏ ʙᴀɴ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ

  [Open Reseller]

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ⚠Mɪɴᴀᴛ Oʀᴅᴇʀ?

  🔊 WhatsApp Me :
  wa.me/+33761551002

  ???? Telegram :
  @Lea_Enjoyers

  Group Support:
  https://t.me/leaenjoyers

  Group transaction / proof:
  https://t.me/leaenjoyers1

  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  10 février 2022 03:13 4295
  0

  Afin de commenter vous devriez vous connecter!

  Se connecter